Περιβάλλον - Νερό

Επεξεργασία Νερού

Το νερό, επιφανειακής ή υπόγειας προέλευσης υφίσταται ανάλογα με την κατάστασή του διάφορες φάσεις επεξεργασίας, όπως φίλτρανση-διήθηση, χημική επεξεργασία, απομάκρυνση χημικών ουσιών και απολύμανση, πριν τη χρήση του σαν πόσιμο.

Σε περίπτωση που το νερό έχει ρυπανθεί με φυτοφάρμακα, διοξίνες, φαρμακευτικές ουσίες ή παρουσιάζει προβλήματα οσμής ή τοξικότητας από φυσικά αίτια, όπως άλγες, υπάρχουν ειδικές τεχνολογίες για την απομάκρυνση των ρυπαντών, στηριζόμενες στην ακτινοβολία UV