Περιβάλλον - Νερό

Βιολογικός Καθαρισμός

Eξοπλισμός από κορυφαίους οίκους του εξωτερικού

για όλα τα στάδια του Βιολογικού Καθαρισμού

 

Τα υγρά απόβλητα που συλλέγονται στα δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων, αλλά και αυτά που παράγονται σε οικιστικά συγκροτήματα, σε ξενοδοχεία, τουριστικές εγκαταστάσεις και βιομηχανίες δεν μπορούν να διατεθούν ανεπεξέργαστα στο περιβάλλον, χωρίς να υποστούν βιολογικό καθαρισμό.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα προιόντων και μηχανολογικού εξοπλισμού για όλες τις φάσεις του βιολογικού καθαρισμού , από την προεπεξεργασία μέχρι την τελική διάθεση του καθαρού νερού και της λάσπης