Βιομηχανία

Μίχος Α.Ε.

Ο αξιόπιστος συνεργάτης της Βιομηχανίας

 

Το σύγχρονο βιομηχανικό επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί την ύπαρξη αξιόπιστων προμηθευτών και συνεργατών, που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής, ανταποκρινόμενοι με ταχύτητα, ευελιξία και βαθειά γνώση του αντικειμένου σε όλα τα στάδια, πριν και μετά την πώληση.

Η ΜΙΧΟΣ ΑΕ σεβόμενη τις παραπάνω απαιτήσεις, έχει σταθεί από την ίδρυσή της στο πλευρό της βιομηχανίας, προμηθεύοντας εξοπλισμό για την:

  • παραγωγική διαδικασία
  • διαχείριση των πρώτων υλών
  • διαχείριση, συσκευασία και διακίνηση του έτοιμου προιόντος
  • επεξεργασία του νερού χρήσεως
  • προστασία του περιβάλλοντος

περισσότερα ...